Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Trung Đồng - Giáo Phận Bà Rịa  Xin Chúa chúc lành cho bạn !

Thứ sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2020

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A (27/09/2020)

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA HÀNG TUẦN

Matthêu đoạn 21 câu 29: Người con thứ nhất thưa lại rằng:/ “CON KHÔNG MUỐN ĐI”;/ NHƯNG SAU ĐÓ, NÓ HỐI HẬN VÀ ĐI LÀM.

Lạy Chúa là Cha nhân hậu giàu tình xót thương,/ Chúa muốn người công chính cũng như kẻ bất lương được hưởng hạnh phúc Nước Trời;/ xin cho mỗi người chúng con biết thành tâm hoán cải/ và không ngừng đổi mới theo ánh sáng Tin Mừng./ Amen.

 

HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Youcat 297: H./ Ta có thể huấn luyện lương tâm mình không?

T./ Có./ Cần phải tự huấn luyện lương tâm mình./ Lương tâm được Chúa phú bẩm trong thâm sâu của mọi người có lý trí,/ nó có thể bị lừa hay bị chết,/ vì vậy cần được điều chỉnh sao cho nó biết hành động tốt,/ biết phán đoán, biết đánh giá cách tế nhị, chính xác công việc phải làm [1783-1788,1799-1800]. 

Thánh Hiêrônimô chào đời khoảng năm 340 tại Stridon gần Aquila, miền tam biên giữa Dalmatia, Pannonia và Italia. Tên đầy đủ của Ngài là Eusêbiô Hiêrônimô Sôphrôniô. Dường như Ngài thuộc một gia đình giàu có và được giáo dục đầy đủ về văn chương...