Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Trung Đồng - Giáo Phận Bà Rịa  Xin Chúa chúc lành cho bạn !

Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022

 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM C (16.01.2022) 

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA HÀNG TUẦN

Gio-an đoạn 2, câu 7Chúa Giê-su bảo những người giúp việc:/ “HÃY ĐỔ NƯỚC ĐẦY CÁC CHUM”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết hiệp thông trong Chúa/ và chân thành cộng tác với nhau,/ để góp phần làm phong phú môi trường Giáo hội và xã hội hôm nay./ Amen (x.Docat 313).

HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Youcat 139: H./ Ơn gọi của giáo dân là gì?

T./ Xuất phát từ bí tích Rửa Tội,/ người giáo dân có ơn gọi sống dấn thân trong đời sống xã hội/ để làm cho Nước Thiên Chúa lớn mạnh nơi trần thế [877-913, 940-943].