Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Trung Đồng - Giáo Phận Bà Rịa  Xin Chúa chúc lành cho bạn !

Thứ hai, ngày 27 tháng 05 năm 2019

CHÚA NHẬT THỨ V PHỤC SINH -  NĂM C (26.05.2019) 

Gio-an đoạn 14, câu 23: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “AI YÊU MẾN THẦY,  SẼ GIỮ LỜI THẦY,/ VÀ CHA THẦY SẼ YÊU MẾN NGƯỜI ẤY,/ VÀ CHÚNG TA SẼ ĐẾN VÀ Ở TRONG NGƯỜI ẤY".

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết tuân giữ lời Chúa,/ để Chúa hiện diện sống động trong chúng con,/ và để gia đình con đem tình thương của Chúa vào lòng thế giới hôm nay./  Amen

HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Câu Giáo lý 40: H./  Hội Thánh Tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào?

T./ Hội Thánh tuyên xưng một Thiên Chúa mà Ngài có ba Ngôi:/ ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. [40]