Thứ bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2019

14 Tháng Tám Thánh Maximilian Mary Kolbe (1894-1941).