Thứ bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2019

14 Tháng Tám Thánh Maximilian Mary Kolbe (1894-1941).