Thứ năm, ngày 13 tháng 05 năm 2021

Lịch Phụng vụ từ ngày 02.05.2021 đến 09.05.2021

Lịch Phụng vụ từ ngày 02.05.2021 đến 09.05.2021

Tháng Năm 2021

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Ý cầu nguyệnCầu cho thế giới tài chính. Xin cho những người phụ trách tài chính, biết cộng tác với các chính phủ, để điều tiết lãnh vực tài chính, và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực này.

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

02      21      Tr    CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Long Toàn, Tân Phước và Thiện Phước.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Giustinô Hồ Hữu Công, OC (2006)

03      22      Đ    Thứ Hai. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

Ngày bổn mạng: giáo xứ Chánh tòa.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phaolô Nguyễn Minh Tri (1990)

04      23      Tr    Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

05      24      Tr    Thứ Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Phú Hà (2011).

06      25      Tr    Thứ Năm đầu tháng. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

Kỷ niệm ngày Đức Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chấp chính Giáo phận (2017).

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Láng Cát (2019).

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phêrô Nguyễn Văn Lạc (2001)

07      26      Tr    Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục của Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm (1992).

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Antôn Trần Quang Châu (2011)

– Cha Augustinô Vũ Quang Hiến (2011)

– Cha Phêrô Nguyễn Minh Hùng (2011)

– Cha Antôn Nguyễn Minh Trí (2011)

– Cha Giuse Trần Hữu Tuyến (2011)

– Cha Micae Lê Công Khanh (2012)

Tại Tượng đài Chúa Kitô Vua, núi Tao Phùng:

17g00: Thánh lễ.

08      27      Tr    Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Chánh Tòa (2010).

(Văn thư số 37-10/TGM ngày 01.4.2010 quy định: ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh tòa vào thứ bảy tuần II, tháng Năm dương lịch).

09      28      Tr    CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

Ngày chầu lượt: giáo xứ Đồng Tiến.