Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 02.06.2019 đến 09.06.2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 02.06.2019 đến 09.06.2019

Tháng Sáu 2019

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ý cầu nguyệnCầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn, biết tích cực dấn thân, để liên đới với những người nghèo khổ nhất.

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu, và nhất là nơi cái chết của Người trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Thánh tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu lạ lùng đó.

01.06 28.04 Đ    Thứ Bảy đầu thángThánh Giustinô, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Giuse Nguyễn Anh Linh, CM (2013)

Tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu:

10g00     :       Thánh lễ

19g00  :         – Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ

            – Lần hạt Mân Côi

            – Chầu Mình Thánh Chúa

02      29      Tr    CHÚA NHẬT VII PHỤC SINHCHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Cv 1,1-11; Dt 9,24-28;10,19-23 (hay Ep 1,17-23); Lc 24,46-53. (Không cử hành lễ thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo).

Ngày thế giới truyền thông xã hội.

Ngày chầu lượt: giáo xứ Phước Ân.

03      01.05 Đ    Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IIIThánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Cv 19,1-8;
Ga 16,29-33.

04      02      Tr    Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

05      03      Đ    Thứ Tư. Thánh Bônifaciô, giám mục, tử đạoLễ nhớ. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phaolô Vũ Minh Trí (2012)

06      04      Tr    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Nôbertô, giám mục (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

07      05      Tr    Thứ Sáu đầu tháng. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

Tại Tượng đài Chúa Kitô Vua, núi Tao Phùng:

17g00: Thánh lễ.

08      06      Tr    Thứ Bảy. Sáng: Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ):  St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

09      07      Đ    CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNGLễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. (Không cử hành lễ thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội thánh).

Ngày bổn mạng giáo xứ Phước Ân.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Song Vĩnh và Suối Rao.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Giuse Đoàn Như Nghĩa (1994)