Thứ năm, ngày 06 tháng 08 năm 2020

Lịch Phụng vụ từ ngày 02.8.2020 đến 09.8.2020

Lịch Phụng vụ từ ngày 02.8.2020 đến 09.8.2020

THÁNG TÁM 2020

Ý cầu nguyện: Cầu cho môi trường biển. Xin cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá và gia đình họ, luôn được bình an.

02           13        X         CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21. (Không cử hành lễ thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli. Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Phước Tỉnh.

03           14        X         Thứ Hai. Gr 28,1-17; Mt 14,22-36.

04           15        Tr         Thứ Ba. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14.

Bổn mạng các linh mục.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Phêrô-Khoa Lê Trọng Ngọc, OC (1973)

05           16        X         Thứ Tư. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Gr 31,1-7; Mt 15,21-28 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

06           17        Tr         Thứ Năm đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Mt 17,1-9.

07           18        X         Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gajêtanô, linh mục (Tr). Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.

Tại Tượng đài Chúa Kitô Vua, núi Tao Phùng:

17g00: Thánh lễ.

08           19        Tr         Thứ Bảy. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20.

Ngày bổn mạng: giáo xứ Xuân Hà và giáo họ Hòa Hưng.

09           20        X         CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33. (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Thanh An.