Thứ ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Lịch Phụng vụ từ ngày 04.04.2021 đến 11.04.2021

Lịch Phụng vụ từ ngày 04.04.2021 đến 11.04.2021

Tháng Tư 2021

Ý cầu nguyệnCầu cho các quyền căn bản của con người, được tôn trọng trên toàn thế giới.

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như một Đại Chúa nhật. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

04      23      Tr    CHÚA NHẬT PHỤC SINHMỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân)CHÍNH NGÀY:  Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-8). Trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc: Lc 24,13-35. Phải đọc hay hát ca tiếp liên trong ngày lễ Phục sinh, còn trong tuần Bát nhật thì tùy ý. (Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

05      24      Tr    THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15. (Không cử hành lễ thánh Vinhsơn Ferrê, linh mục).

Ngày bổn mạng: giáo xứ Hải Sơn.

06      25      Tr    THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phaolô Phạm Trọng Phương (2012)

07      26      Tr    THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phêrô Phaolô Đinh Thái Tâm (2007)

08      27      Tr    THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha M. Stêphanô Trần Xuân Cương, OC (2018)

– Cha M. Anrê Nguyễn Văn Thắm, OC (2018)

– Cha M. Timôthê Nguyễn Quang Trí, OC (2018)

– Cha Phêrô Lê Duy Lượng, OFM (2020)

09      28      Tr    THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giuse Trần Hiệp Sỹ (2002)

10      29      Tr   THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

11      30      Tr    CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Chu Hải.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha M. Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, OC (1992)

– Cha Giuse Đỗ Đức Hiện (2002)

– Cha Phêrô Trần Thanh Sơn (2002)

– Cha Giuse Trịnh Văn Thuận (2002)

– Cha Giuse Đặng Cao Trí (2002)

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phêrô Nguyễn Đắc Cầu (1996)