Thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Lịch Phụng vụ từ ngày 05.05.2019 đến 12.05.2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 05.05.2019 đến 12.05.2019

MÙA PHỤC SINH

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn nhưmột Đại Chúa nhật. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

05      01.04 Tr    CHÚA NHẬT III PHỤC SINHThánh vịnh tuần III. Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19 (hay Ga 21,1-14).

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Phú Hà (2011): dời vào thứ Hai, ngày 06.05.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Hải Sơn, Sơn Bình và Tân Phước.

06      02      Tr    Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

Kỷ niệm ngày Đức Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chấp chính Giáo phận (2017).

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ  Phú Hà (2011).

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phêrô Nguyễn Văn Lạc (2001)

07      03      Tr    Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.

Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục của Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm (1992)

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Antôn Trần Quang Châu (2011)

– Cha Augustinô Vũ Quang Hiến (2011)

– Cha Phêrô Nguyễn Minh Hùng (2011)

– Cha Antôn Nguyễn Minh Trí (2011)

– Cha Giuse Trần Hữu Tuyến (2011)

– Cha Micae Lê Công Khanh (2012)

08      04      Tr    Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

09      05      Tr    Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

10      06      Tr    Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phêrô Maria Vũ Chính Đính (1989)

11      07      Tr    Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Chánh Tòa (2010).

– Tại nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa: lễ trọng

– Tại các nhà thờ khác trong giáo phận: lễ kính

(Văn thư số 37-10/TGM ngày 01.4.2010 quy định: ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh tòa vào thứ bảy tuần II, tháng Năm dương lịch).

Ngày bổn mạng giáo xứ Long Điền. (Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm)

12      08      Tr    CHÚA NHẬT IV PHỤC SINHThánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30. (Không cử hành lễ thánh Nêrêô, thánh Achilêô, và thánh Pancratiô, tử đạo).

Ngày thế giới cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Ngãi Giao (2011): dời vào thứ Hai, ngày 13.05.

Ngày chầu lượt: giáo xứ Ngãi Giao và Trung Đồng.

Khai mạc ngày hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu:

17g00:    – Thánh lễ kính Đức Mẹ

19g00: – Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ

            – Lần hạt Mân Côi

            – Luân phiên chầu Mình Thánh Chúa suốt đêm