Thứ bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 07.07.2019 đến 14.07.2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 07.07.2019 đến 14.07.2019

07      05      X    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 66,10-14c; Gl 6,14-18;Lc 10,1-12.17-20 (hay Lc 10,1-9).

08      06      X    Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-20.

09      07      X    Thứ Ba. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). St 32,23-33;Mt 9,32-38.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứChu Hải (2013).

10      08      X    Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a;Mt 10,1-7.

11      09      Tr    Thứ Năm. Thánh Bênêđictô, viện phụLễ nhớ. St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.

12      10      X    Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

13      11      X    Thứ Bảy. Thánh Henricô (Tr). St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.

14      12      X    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37. (không cử hành lễ thánh Camillô Lellis, linh mục).

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Hồ Tràm và Phước Tân.