Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 09.06.2019 đến 16.06.2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 09.06.2019 đến 16.06.2019

Tháng Sáu 2019

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ý cầu nguyệnCầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn, biết tích cực dấn thân, để liên đới với những người nghèo khổ nhất.

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu, và nhất là nơi cái chết của Người trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Thánh tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu lạ lùng đó.

09      07      Đ    CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNGLễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. (Không cử hành lễ thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội thánh).

Ngày bổn mạng giáo xứ Phước Ân.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Song Vĩnh và Suối Rao.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Giuse Đoàn Như Nghĩa (1994)

Lưu ý

Sau Chúa nhật Hiện xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt phía đầu người quá cố, để nói lên rằng, cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực 
(x. CE 372, AT 66 và Thông tư Bộ Phụng tự, ngày 16/01/1988, số 99).

Mùa Thường Niên

(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

10      08      Tr    Thứ Hai. Tuần X Thường niên. Thánh vịnh tuần IIĐức Trinh nữ Maria, Mẹ Hội thánhLễ nhớ. 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12-14]; Ga 19,25-27).

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Giuse Lê Minh Chuyển, OFM (2012)

11      09      Đ    Thứ Ba. Thánh Barnaba, tông đồLễ nhớ. Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,6-13 (hay bài đọc mùa Thường niên: Mt 5,13-16).

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Giuse Vũ Minh Đạo (2009)

– Cha Giuse Nguyễn Công Luận (2009)

– Cha Giuse Vũ Đức Thịnh (2009)

– Cha Antôn Nguyễn Văn Thuần (2009)

– Cha Gioan B. Nguyễn Bá Tín (2009)

– Cha Giuse Trần Đình Túc (2009)

12      10      X    Thứ Tư. 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

13      11      Tr    Thứ Năm. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. 2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

Ngày bổn mạng: các giáo xứ Song Vĩnh và Thanh Phong.

14      12      X    Thứ Sáu. 2Cr 4,7-15; Mt 5,27-32.

15      13      X    Thứ Bảy. 2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Antôn Ngô Văn Hữu (1975)

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phêrô Trần Phúc An (1975)

16      14      Tr    CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Cn 8,22-31; Rm 5,1-5;
Ga 16,12-15.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Phước Tân (2010): dời vào thứ Hai, ngày 17.06.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Đất Đỏ, Hải An, Long Tâm, Phước Lộc và Vinh Trung.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giuse Nguyễn Thanh Đô (2003)