Chúa Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Lịch Phụng vụ từ ngày 14.07.2019 đến 21.07.2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 14.07.2019 đến 21.07.2019

14      12      X    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37. (không cử hành lễ thánh Camillô Lellis, linh mục).

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Hồ Tràm và Phước Tân.

15      13      Tr    Thứ Hai. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Xh 1,8-14.22;Mt 10,34-11,1.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Ngọc Hà (2012).

16      14      X    Thứ Ba. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24 (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

17      15      X    Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Phêrô-Quý Trần Văn Linh, OC (2015)

18      16      X    Thứ Năm. Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

19      17      X    Thứ Sáu. Xh 11,10-12,14;Mt 12,1-8.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Gioan B. Nguyễn Văn Đạo (1966)

20      18      X    Thứ Bảy. Thánh Apôlinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha M. G. Vianney Đỗ Thống Nhất, OC (2005)

– Cha M. Emmanuel-Triệu Trần Văn Vĩnh, OC (2005)

21      19      X    CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42. (Không cử hành lễ thánh Laurensô Brindisi, linh mục, tiến sĩ Hội thánh).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Phước Chí và giáo họ Long Tân.