Thứ năm, ngày 13 tháng 05 năm 2021

Lịch Phụng vụ từ ngày 18.04.2021 đến 25.04.2021

Lịch Phụng vụ từ ngày 18.04.2021 đến 25.04.2021

Tháng Tư 2021

Ý cầu nguyệnCầu cho các quyền căn bản của con người, được tôn trọng trên toàn thế giới.

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như một Đại Chúa nhật. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

18      07      Tr    CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Chánh tòa, Hải Sơn và Sơn Bình.

19     08      Tr   Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

20     09      Tr   Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.

21     10        Tr   Thứ Tư. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Hòa Tân (2016).

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Philipphê Hoàng Kim Tâm, OC (1976)

22     11      Tr   Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

23     12      Tr   Thứ Sáu. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Hòa Hội (2016).

24     13      Tr   Thứ Bảy. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

25      14      Tr    CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18. (Không cử hành lễ thánh Marcô, tác giả sách Tin mừng).

Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Hòa Tân, Ngãi Giao và Trung Đồng.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Gioan B. Nguyễn Đình Lưu, MF (2006)

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Vinhsơn Nguyễn Hòa Định (1982)