Thứ ba, ngày 18 tháng 02 năm 2020

Lịch Phụng vụ từ ngày 18.08.2019 đến 25.08.2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 18.08.2019 đến 25.08.2019

18      18      X    CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; 
Lc 12,49-53.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Lam Sơn (2011).

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Bến Đá, Long Hương và giáo họ Xuân Trường.

Kỷ niệm ngày qua đời:    Cha Vinhsơn Đoàn Kim Thanh (2001)

19      19      X    Thứ Hai. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

Kỷ niệm ngày qua đời: Cha Vinhsơn Trương Đức Sinh (1957)

20      20      Tr    Thứ Ba. Thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mụcCha M. Maximô Đỗ Chính Thống, OC (1954)

Kỷ niệm ngày qua đờiCha Saviô Hoàng Đệ (1984)

21      21      Tr    Thứ Tư. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

Kỷ niệm ngày qua đờiCha Gioan-Phanxicô Vũ Hùng Lãm (1994)

22      22      Tr    Thứ Năm. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớIs 9,1-6; Lc 1,26-38.

Ngày bổn mạng giáo xứ Sơn Hòa.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Giuse Phạm Thanh Bình, SDB (2014)

– Cha Vinhsơn Nguyễn Ngọc Thiện, SDB

23      23      X    Thứ Sáu. Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr).R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mụcCha Phêrô Nguyễn Tấn Tới, SDB (2012)

24      24      Đ    Thứ Bảy. THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha M. Gioan Vương Đình Lâm, OC (1957)

– Cha Đaminh Trần Quang Liêm, SDB (2011)

– Cha Giuse Nguyễn Văn Anh (2017)

– Cha Tôma Nguyễn Xuân Bắc (2017)

– Cha Phêrô Nguyễn Đình Hiệp (2017)

– Cha Giuse Nguyễn Thanh Hùng (2017)

– Cha Phaolô Đỗ Nguyên Kha (2017)

– Cha Micae Huỳnh Văn Phú (2017)

– Cha Martinô Trần Thanh Tuấn (2017)

Kỷ niệm ngày qua đờiCha Antôn Nguyễn Đức Tuyên (1988)

25      25      X    CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-18; 
Lc 13,22-30. (Không cử hành lễ thánh Luy; thánh Giuse Calasan, linh mục).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Đức Mỹ.