Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 19.05.2019 đến 26.05.2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 19.05.2019 đến 26.05.2019

MÙA PHỤC SINH

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn nhưmột Đại Chúa nhật. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

19      15      Tr    CHÚA NHẬT V PHỤC SINHThánh vịnh tuần I. Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Long Toàn và Thiện Phước.

20      16      Tr    Thứ Hai. Thánh Bernađinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

21      17      Tr    Thứ Ba. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

22      18      Tr    Thứ Tư. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).
Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giuse Maria Hoàng Phúc Lộc (1989)

23      19      Tr    Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

24      20      Tr    Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Phước Lộc (1993).

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Gioan B. Nguyễn Tiến Dũng, OC (2003)

25      21      Tr    Thứ Bảy. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Giuse Trần Văn Cử (1975)

– Cha Giuse Nguyễn Đình Cao, MF (2010)

26      22      Tr    CHÚA NHẬT VI PHỤC SINHThánh vịnh tuần II. Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29. (Không cử hành lễ thánh Thánh Philiphê Nêri, linh mục).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Đồng Tiến.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha M. Phêrô Bình Nguyễn Hồng An, OC (2017)

– Cha M. Phêrô Tự Trần Văn Nhường, OC (2017)

– Cha M. Gioan Tân Phan Văn Toàn, OC (2017)