Thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Lịch Phụng vụ từ ngày 21.07.2019 đến 28.07.2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 21.07.2019 đến 28.07.2019

21      19      X    CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. St 18,1-10a; Cl 1,24-28; 
Lc 10,38-42. (Không cử hành lễ thánh Laurensô Brindisi, linh mục, tiến sĩ Hội thánh).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Phước Chí và giáo họ Long Tân.

22      20      Tr    Thứ Hai. THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

Kỷ niệm ngày cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu (1995).

23      21      X    Thứ Ba. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).  Xh 14,21-15,1; Mt 12,46-50.

24      22      X    Thứ Tư. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

25      23      Đ    Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

Ngày bổn mạng giáo xứ Vũng Tàu.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Gioan B. Nguyễn Đình Lưu, MF (2006)

26      24      Tr    Thứ Sáu. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

Chân phước Anrê Phú Yên (Đ). Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Ngày bổn mạng các giáo lý viên.

27      25      X    Thứ Bảy. Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

28      26      X    CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. St 18,20-32; Cl 2,12-14; 
Lc 11,1-13.

Ngày chầu lượt: giáo xứ Chánh tòa.