Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Lịch Phụng vụ từ ngày 22.11.2020 đến 29.11.2020

Lịch Phụng vụ từ ngày 22.11.2020 đến 29.11.2020

THÁNG MƯỜI MỘT 2020

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ý cầu nguyện: Cầu cho trí tuệ nhân tạo. Xin cho các tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo, luôn phục vụ lợi ích của con người.

Ngay từ buổi đầu Kitô giáo, Hội thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (x. 2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

22           08        Tr         CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46. (Không cử hành lễ thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo).

Kỷ niệm ngày thành lập Giáo phận Bà Rịa (2005)

Ngày bổn mạng: các giáo xứ Bình Ba, Hữu Phước, Hòa Sơn, Long Tâm, Phước Lâm, Phước Tân, Xuân Sơn, Đức Hiệp; giáo họ Long Tân và núi Tao Phùng.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Hòa Sơn, Phước Lâm và Thanh Phong.

Ngày hành hương tại tượng đài Chúa Kitô Vua, núi Tao Phùng:

10g00: Thánh lễ tại đỉnh núi Tao Phùng.

23           09        X         Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4.

24           10        Đ         Thứ Ba. THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO. Bổn mạng Giáo hội Việt Nam. Lễ trọng. Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Ngày bổn mạng: các giáo xứ Bông Trang và Dũng Lạc.

25           11        X         Thứ Tư. Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo (Đ). Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.

26           12        X         Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giuse Trịnh Quang Cảnh (2014)

27           13        X         Thứ Sáu. Kh 20,1-4.11-21,2; Lc 21,29-33.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Long Hải (2012).

28           14        X         Thứ Bảy. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.

Năm Phụng vụ 2020 – 2021

BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT :     NĂM B

NGÀY TRONG TUẦN   :     NĂM LẺ (I)

“Mẹ thánh Giáo hội luôn ý thức về bổn phận phải thực hành việc tưởng niệm để cử hành công trình cứu chuộc của Đấng Phu Quân chí thánh vào những ngày được ấn định trong năm. Mỗi tuần, vào ngày được gọi là Chúa nhật, Giáo hội tưởng nhớ việc Chúa Phục sinh, và mỗi năm một lần, Giáo hội lại long trọng cử hành mầu nhiệm ấy vào dịp lễ Chúa Phục sinh, cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của Người.

Giáo hội trình bày toàn thể mầu nhiệm Chúa Kitô trong chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh, đến Thăng Thiên, Hiện Xuống, cũng như sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa quang lâm.

Khi cử hành các mầu nhiệm cứu độ, Giáo hội rộng mở cho các tín hữu kho tàng quyền năng và công nghiệp của Chúa, nhờ đó những mầu nhiệm này có thể nói là được hiện tại hóa qua mọi thời đại, các tín hữu được tiếp xúc với các mầu nhiệm và được đầy tràn ơn cứu rỗi” (PV 102).

“Vào nhiều thời điểm trong năm, Giáo hội dùng các phương thức truyền thống để kiện toàn việc đào tạo các tín hữu, bằng những thực hành đạo đức trong tâm hồn cũng như nơi thân xác, bằng lời giảng dạy, cầu nguyện, bằng thái độ sám hối và thực thi lòng thường xót” (PV 105).

“Trong chu kỳ năm Phụng vụ, Hội thánh tưởng niệm toàn bộ mầu nhiệm Chúa Kitô, từ Nhập Thể cho đến Hiện Xuống và sự trông đợi Chúa ngự đến” (AC 17).

“Phải liệu sao cho các tín hữu lưu tâm trước hết đến việc giữ các lễ về Chúa và các mùa trong năm Phụng vụ, với tinh thần đạo đức, để những gì họ cử hành và tuyên xưng ngoài môi miệng trong các lễ và mùa phụng vụ đó, thì họ tin trong lòng, và những gì họ tin trong lòng thì họ lại đem ra thực hành trong nếp sống cá nhân cũng như xã hội” (CE 232).

Lưu ý

Năm Phụng vụ bắt đầu từ Chúa nhật thứ I mùa Vọng, nghĩa là cuối năm Dương Lịch.

Như vậy, năm Phụng vụ 2020 – 2021 bắt đầu từ ngày 29/11/2020, và được ghi là năm Phụng vụ 2020 – 2021, hay nói ngắn gọn hơn là năm Phụng vụ 2021.

Mùa Vọng

Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là thời gian chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, là ngày kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến với loài người lần đầu tiên; vừa là thời gian mà nhờ việc kính nhớ này, các tâm hồn hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, mùa Vọng được trình bày như thời kỳ sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).

Lưu ý

1) Trong mùa Vọng có thể sử dụng các nhạc cụ và chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này, tuy nhiên phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (CE 236).

2) Trong các Chúa nhật mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng, thánh lễ cầu hồn, và các thánh lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch. Không đọc kinh “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời”; nhưng có đọc kinh
Tin Kính.

3)Các ngày trong tuần từ đầu mùa Vọng cho đến hết ngày 16/12:

a) được cử hành thánh lễ an táng và thánh lễ đưa chân hoặc giỗ đầu (IM 381); không được cử hành các thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

b) chỉ có thể cử hành thánh lễ có nghi thức riêng và thánh lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, khi có nhu cầu thật sự và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).

c) được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó
(IM 355b).

4) Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn; nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa Phụng vụ này (x. OCM 32).

29.11 15.10 Tm  CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa nhật: NĂM B. Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9;  Mc 13,33-37.

Tổng lạc quyên xây dựng một nhà thờ trong Giáo phận.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Đức Hiệp, Hòa Hưng, Phú Hà và Phước Bình.

Lưu ý

Trong các Chúa nhật mùa Vọng, không được cử hành Thánh lễ an táng.