Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Lịch Phụng vụ từ ngày 24.10.2021 đến 31.10.2021

Lịch Phụng vụ từ ngày 24.10.2021 đến 31.10.2021

Tháng Mười 2021

THÁNG MÂN CÔI

Ý cầu nguyệnCầu cho các nhà truyền giáo. Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thanh tẩy hiểu rằng, mình có trách nhiệm rao giảng Tin mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ, bằng một đời sống chứng tá thấm đậm Tin mừng.

“Kinh Mân Côi, dù rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat ca ngợi việc Nhập thể và Cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của ngài. Với Kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.” (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1).

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu, trong hội đoàn giáo dân, hoặc khi có nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn toàn xá; trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn xá từng phần. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 17, §1,10)

24      19      X    CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52. (Không cử hành lễ thánh Antôn Maria Claret, giám mục).

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo. Được cử hành lễ cầu cho việc rao giảng Tin mừng cho các dân tộc (Tr).

Tổng lạc quyên toàn quốc cho quỹ truyền giáo.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Bông Trang, Kim Hải, Long Hải và Vũng Tàu.

25      20      X    Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

26      21      X    Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

27      22      X    Thứ Tư. Rm 8,26-30; Lc 13,22-30.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Phước Lâm (2018).

28      23      Đ    Thứ Năm. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

29      24      X    Thứ Sáu. Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phêrô Nguyễn Phi Vũ (2018)

30      25      X    Thứ Bảy. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

31      26      X    CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34.