Thứ bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 30.06.2019 đến 07.07.2019

Lịch Phụng vụ từ ngày 30.06.2019 đến 07.07.2019

30       28      X    CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62. (Không cử hành lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma).

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Hòa An (2003).

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Phước Hải, Ngọc Hà, Nam Bình, Phước Tỉnh và giáo họ Đá Bạc.

Tháng Bảy 2019

Ý cầu nguyệnCầu cho những người thực thi công lý. Xin cho những người thực thi công lý, biết làm việc công tâm, để không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới.

01.07 29.05 X    Thứ Hai.  St 18,16-33; Mt 8,18-22.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Phêrô Trần Văn Huyền, AA (2007)

02      30      X    Thứ Ba. St 19,15-29; Mt 8,23-27.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng (2015)

– Cha Phêrô Huỳnh Tấn Phát (2015)

– Cha Phaolô Nguyễn Minh Quyền (2015)

– Cha Antôn Hồ Đức Thuận (2015)

– Cha Gioan Vũ Minh Vương (2015)

– Cha Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ (2015)

03      01.06 Đ    Thứ Tư. THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

Ngày bổn mạng Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm.

Ngày bổn mạng giáo xứ Chu Hải.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Đaminh Mai Quang Bình (2008)

– Cha Phêrô Trần Quốc Dũng (2008)

– Cha Giuse Đinh Phước Đại (2008)

– Cha Phaolô Nguyễn Thành Lai (2008)

– Cha Antôn Phạm Ngọc Ái (2014)

– Cha Antôn Ngô Đình Cảnh (2014)

– Cha Giuse Trần Quốc Dân (2014)

– Cha Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim (2014)

– Cha Gioan Bosco Phạm Đặng Trung Minh (2014)

– Cha Anrê Nguyễn Hồng Phong (2014)

– Cha Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn (2014)

– Cha Phêrô Nguyễn Phi Vũ (2014)

04      02      X    Thứ Năm đầu tháng. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 22,1-19; Mt 9,1-8.

05      03      X    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zacaria, linh mục (Tr). St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Đaminh Mai Chiến Chinh (2007)

– Cha Phanxicô Xaviê Vũ Sơn Lâm (2007)

– Cha Giuse Nguyễn Văn Lộc (2018)

– Cha Giuse Nguyễn Văn Sơn (2018)

– Cha Phêrô Nguyễn Xuân Thọ (2018)

– Cha Giuse Nguyễn Đức Thuần (2018)

– Cha Giuse Bùi Anh Văn (2018)

– Cha Phêrô Võ Tá Văn (2018)

– Cha Gioan B. Đoàn Văn Viên (2018)

Tại Tượng đài Chúa Kitô Vua, núi Tao Phùng:

17g00: Thánh lễ.

06      04      X    Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 27,1-5.15-29;
Mt 9,14-17.

Tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu:

10g00     :       Thánh lễ

19g00  :         – Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ

            – Lần hạt Mân Côi

            – Chầu Mình Thánh Chúa

07      05      X    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 66,10-14c; Gl 6,14-18;
Lc 10,1-12.17-20 (hay Lc 10,1-9).