Thứ năm, ngày 11 tháng 08 năm 2022

Học Hỏi Thánh Kinh

Ơn gọi trong Kinh Thánh

Ơn gọi trong Kinh Thánh

WGPQN (15.02.2022) – Chủ đề Chúa kêu gọi hay ơn Chúa gọi để xây dựng quan hệ với Người hay để thực hiện một nhiệm vụ cho Người xuất hiện nhiều chỗ trong Kinh thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo