Thứ ba, ngày 28 tháng 09 năm 2021

Thánh Kinh

Ánh sáng mới về Tấm Khăn Liệm thành Torino

Ánh sáng mới về Tấm Khăn Liệm thành Torino

Vatican News – Trong những ngày này, bà Emanuela Marinelli, một trong những chuyên gia và học giả nổi tiếng về Tấm Khăn Liệm thành Torino đã cho xuất bản một cuốn sách với tựa đề “Ánh sáng mới trên Tấm Khăn Liệm”.