Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 17 TN B

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6,1-15

 
TIN MỪNG
Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.
5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? "6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7 Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút."8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! "10 Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! "15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
 
1  After this, Jesus went across the Sea of Galilee (of Tiberias).
2 A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick.
3 Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples.
4 The Jewish feast of Passover was near.
5  When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?"
6 He said this to test him, because he himself knew what he was going to do.
7 Philip answered him, "Two hundred days' wages  worth of food would not be enough for each of them to have a little (bit)."
8 One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him,9 "There is a boy here who has five barley loaves  and two fish; but what good are these for so many?"
10 Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number.
11 Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted.
12 When they had had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted."
13 So they collected them, and filled twelve wicker baskets  with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat.
14 When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the Prophet,  the one who is to come into the world."
15 Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone.


I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Gioan 6,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều tại đây. (Ga 6,1)
a. Biển Hồ Tibêria
b. Sông Giođan
c. Miền Thập Tỉnh
d. Thành Bêlem


02. Đức Giêsu đã hỏi ai: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5)
a. Ông Philípphê
b. Ông Phêrô
c. Ông Anrê
d. Ông Tôma


03. Có bao nhiêu chiếc bánh lúa mạch được dùng trong phép lạ hóa bánh ra nhiều này? (Ga 6,9)
a. Hai
b. Ba
c. Năm
d. Bảy


04. Khi cầm lấy bánh Đức Giêsu làm gì? (Ga 6,11)
a. Dâng lời tạ ơn.
b. Đọc lời truyền phép.
c. Phân phát cho mọi người.
d. Chỉ a và c đúng.


05. Sau khi ăn no nê, các tông đồ thu lại được bao nhiêu thúng? (Ga 6,13)
a. 5 thúng.
b. 7 thúng.
c. 9 thúng.
d. 12 thúng.

 


III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Khi chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là vị ngôn sứ phải đến đâu? (Ga 6,14)
02. Ai đã làm phép lạ bánh hóa ra nhiều? (Ga 6,1-15)
03. Ai đã thưa với Đức Giêsu rằng: “Ở đây có 1 em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá”?(Ga 6,8-9)
04. Đức Giêsu đã hỏi ai: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5)
05. Khi chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai? (Ga 6,14)
06. Sau khi ăn no nê, các tông đồ thu lại được bao nhiêu thúng? (Ga 6,13)
07. Có bao nhiêu chiếc bánh lúa mạch được dùng trong phép lạ hóa bánh ra nhiều này? (Ga 6,9)
08. Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều tại đây. (Ga 6,1)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn,
rồi phân phát cho những người ngồi đó."
Tin Mừng thánh Ga 6,11

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Gioan 6,1-15

 

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều
* Câu Tin Mừng  Gioan 6,11
"Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó."


II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
01. a. Biển Hồ Tibêria (Ga 6,1)
02. a. Ông Philípphê (Ga 6,5)
03. c. Năm (Ga 6,9)
04. d. Chỉ a và c đúng (Ga 6,11)
05. d. 12 thúng (Ga 6,13)


III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Thế gian (Ga 6,14)
02. Đức Giêsu (Ga 6,1-15)
03. Anrê (Ga 6,8-9)
04. Philípphê (Ga 6,5)
05. Vị ngôn sứ (Ga 6,14)
06. Mười hai (Ga 6,13)
07. Năm (Ga 6,9)
08. Biển Hồ Tibêria (Ga 6,1)

Hàng dọc: Hiệp Nhất
NGUYỄN THÁI HÙNG
 


Đào tạo trái tim
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt


Đài VTV1 đã chiếu lại bộ phim truyền hình nhiều tập “Bản Tin Sớm”. Nhân vật chính trong phim là Gary Hopson, một người thường xuyên theo dõi tin tức hằng ngày qua tờ báo “Chicago”. Khi đọc tin tức, anh thường chú ý tới những người đang gặp nạn. Mỗi khi thấy có người bị nạn, anh luôn băn khoăn tự hỏi xem mình phải làm gì để giúp đỡ nạn nhân. Và lập tức, bất kể những khó khăn, anh lên đường tìm giúp người bị nạn.

Tâm hồn người thanh niên dũng cảm và quảng đại ấy có những nét giống với tâm hồn của Đức Giêsu. Mỗi khi nhìn thấy những cảnh khổ ở đời, Đức Giêsu không sao cầm được lòng thương. Hôm nay, nhìn thấy đám đông đói khát, Người không thể để mặc họ ra về. Người cảm thấy có trách nhiệm phải lo cho họ ăn uống đầy đủ. Dù giữa nơi hoang vu không có hàng quán. Mà nếu có hàng quán cũng chẳng ai đủ tiền mua cơm bánh cho hàng chục nghìn người đang đói khát. Nên người đã làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dân. Qua phép lạ lớn lao này, Đức Giêsu hé mở cho ta thấy trái tim đầy tình thương xót của Người, quyền năng cao cả của Người. Nhưng đồng thời Người cũng nhân dịp này đào tạo trái tim con người.

Bài học thứ nhất mà Người muốn dạy ta, đó là lòng cảm thương phải biến thành việc làm cụ thể. Lòng cảm thương là một tình cảm tốt. Nhưng cảm thương suông thì chưa đủ. Thiếu việc làm cụ thể, lòng cảm thương nhiều khi trở thành hình thức, giả dối. Lòng cảm thương ai cũng có. Nhưng số người thực sự ra tay hành động vì lòng cảm thương lại rất hiếm. Có rất nhiều lý do: thái độ ngại ngùng, hoàn cảnh phức tạp, thiếu thốn phương tiện. Các tông đồ nại đến những lý do đó để thoái thác hành động. Nhưng Đức Giêsu bắt họ vào cuộc. Đã thấy việc tốt thì cố gắng làm. Dù khó khăn cách mấy cũng phải vượt qua. Chỉ có việc làm cụ thể mới minh chứng một lòng cảm thương đích thực. Thế là các môn đệ phải đi tìm bánh và cá mang đến cho Chúa. Các ông giúp phân phát lương thực cho mọi người. Các ông đi thu lượm những mẩu bánh còn dư. Các ông tích cực tham gia vào việc cứu đói.

Bài học thứ hai mà Người muốn dạy ta, đó là hãy cộng tác vào công trình của Chúa. Chúa có thể làm được mọi sự. Nhưng Người muốn ta cộng tác vào chương trình của Người. Người có thể biến đá thành bánh. Nhưng Người vẫn đón nhận 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé. Sự đóng góp của con người tuy nhỏ bé, nhưng rất cần thiết. Đó chính là khởi điểm để Chúa làm việc. Đừng khoán trắng cho Chúa mọi việc. Hãy đóng góp phần của mình. Tục ngữ Pháp có câu: “Hãy tự giúp mình, rồi trời sẽ giúp bạn”. Sự cộng tác của ta nói lên nhu cầu thật sự bức thiết. Sự cộng tác tích cực nói lên lòng ta tha thiết mong muốn. Nỗ lực của con người là khởi đầu phải có. Rồi Chúa sẽ làm nốt phần còn lại. Ở đây ta phải ghi nhận lòng quảng đại của em bé. Có lẽ em đi bán bánh. Giữa nơi hoang vu vắng vẻ, trước một đoàn người đói khát, em có thể lợi dụng thời cơ nâng giá bánh để tìm lợi nhuận. Nhưng em đã quảng đại dâng hết cho Chúa. Chính sự quảng đại của em đã góp phần làm nên phép lạ nuôi sống hàng vạn người.
Bài học thứ ba mà Người muốn dạy ta, đó là hãy biết tiết kiệm. Đói khát và thừa mứa. Thiếu thốn và phung phí. Đó là hai trạng thái trái ngược hiện nay trên thế giới. Khi dư giả người ta dễ phung phí. Những người vừa trải qua cơn đói, nay đã vứt bừa bãi những mẩu bánh dư thừa. Đức Giêsu sai các môn đệ đi thu lượm những mẩu bánh thừa. Chúa dậy cho mọi người hãy biết tiết kiệm. Tiết kiệm là trân trọng những của cải Chúa ban. Tiết kiệm là ý thức của cải là của mọi người. Nếu tôi phí phạm, anh em tôi sẽ thiếu thốn. Tiết kiệm để chia sẻ. Tiết kiệm vì công bình. Tiết kiệm vì lợi ích của toàn thể nhân loại. Thế giới còn những người đói nghèo không phải là vì thiếu tài nguyên, nhưng vì phân phối chưa đồng đều, vì những người giầu có tiêu xài phí phạm.
Bài học thứ bốn mà Người muốn dạy ta, đó là phải tìm lương thực thiêng liêng. Vật chất là cần thiết cho đời sống hiện tại. Nhưng vật chất không phải là tất cả. Quá nô lệ vào vật chất, tâm hồn con người sẽ không vươn lên được. Lương thực cho thân xác là một giải quyết cấp thời. Về lâu về dài, muốn con người phát triển, cần phải giải quyết các nạn đói khác. Đó là nạn đói văn hóa. Đó là nạn đói đạo đức. Và trên hết, đó là nạn đói lương thực thiêng liêng. Nhu cầu tâm linh của con người ngày càng lớn rộng. Cơn đói khát tâm linh càng lúc càng mãnh liệt. Tìm đáp ứng nhu cầu tâm linh là một việc làm thiết thực. Nâng cao đời sống tâm linh là đưa con người tới phát triển toàn diện. Chúa bỏ trốn, không chịu để được tôn làm vua, vì Người muốn những kẻ tìm Người tỉnh ngộ, vượt thoát khỏi vòng nô lệ vật chất, vươn lên những giá trị tâm linh.

Với những bài học kèm theo việc hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu muốn đào tạo trái tim chúng ta. Người muốn trái tim ta hãy mở ra để cảm thương anh em đồng loại. Người muốn lòng cảm thương ấy đi đến cùng bằng những việc làm cụ thể, bằng sự cộng tác quảng đại, bằng sự tiết kiệm để giúp ích cho nhiều anh em. Người muốn trái tim ta vươn lên khao khát những chân trời cao thượng của đời sống tâm linh. Người muốn đào tạo ta nên những con người phát triển toàn diện xứng đáng là những người con của Thiên Chúa. Người muốn nuôi dưỡng không chỉ thân xác nhưng nhất là linh hồn ta.
Lạy Chúa, xin nâng tâm hồn con lên tới Chúa. Amen.

 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1) Hãy kể lại những bài học mà Chúa muốn dạy ta qua bài Tin Mừng hôm nay.
2) Bạn có thể góp phần phát triển xã hội bằng cách tiết kiệm. Bạn có thấy việc đó là cần thiết không?
3) Nhiều lần bạn đã xin Chúa cho được cơm no áo ấm. Nhưng có bao giờ bạn xin Chúa cho được nên người tốt, biết sống đạo đức hơn không?
4) Lòng cảm thương của bạn có đi đến những việc làm cụ thể không?