Thứ tư, ngày 05 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO CỦA BAN HÀNH GIÁO CHÚA NHẬT NGÀY 02 THÁNG 08 NĂM 2020

 

THÔNG BÁO CỦA BAN HÀNH GIÁO

Chúa nhật, ngày 02 tháng 08 năm 2020

 

1.Cha xứ sẽ dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các em Thiếu Nhi dịp kết thúc niên khóa giáo lý 2019 – 2020. Cho 19 em kết thúc chương trình giáo lý hồng ân vào lúc 6g00 sáng Chúa nhật 02/ 08. Ngài cũng cầu nguyện cho phụ huynh, cho quý Sơ, các Giáo Lý Viên và tất cả những ai đã góp cho công việc huấn giáo. Xin cộng đoàn cùng tạ ơn và cầu nguyện theo những ý trên

2. Cha xứ sẽ rửa tội cho trẻ sơ sinh vào lúc 7g00, sáng Chúa nhật 02/ 08, gia đình nào có con cháu rửa tội, xin đem các cháu đến nhà thờ vào giờ nói trên

3. Thứ 2, ngày 03/8, giáo xứ sẽ không tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi như dự kiến ban đầu vì lý do dịch bệnh.

4. 19g30, thứ 2, ngày 03/8, giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý dự tòng. Những ai muốn tham dự, xin có mặt đúng giờ

5.19g30, thứ 3, ngày 04/08, xin mời giới Gia Trưởng và Hiền Mẫu dự tĩnh tâm đầu tháng

 
BAN THƯỜNG VỤ