Chúa Nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019

CÁO PHÓ BÀ TÊRÊSA LÊ THỊ XINH

 

CÁO PHÓ

BÀ TÊRÊSA LÊ THỊ XINH

Sinh ngày 25 tháng 07 năm 1942 - Nguyên quán: Đồng Nai

thuộc Giáo họ Phêrô, Giáo xứ Trung Đồng

 Đã từ trần vào lúc 18 giờ 50, ngày 09 tháng 07 năm 2019 

(nhằm ngày 07 tháng 06 năm Kỷ Hợi)

 Hưởng thọ: 78 tuổi

 Thánh lễ an táng cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Trung Đồng

vào lúc 04 giờ 45 ngày 12 tháng 07 năm 2019

Sau đó linh cửu được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Phước Lý, Đồng Nai

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG

XIN PHÂN ƯU CÙNG TANG GIA VÀ GIA QUYẾN!

 

 LỊCH ĐỌC KINH

 

THỨ NGÀY/ THÁNG/ NĂM THỜI GIAN CỘNG ĐOÀN
6 12.07.2019 19h30' G.x TRUNG ĐỒNG
7 13.07.2019 19h30' G.họ PHÊRÔ
CN 14.07.2019 19h30' GIA TRƯỞNG & HIỀN MẪU