Thứ bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2019

CÁO PHÓ ÔNG GIUSE HOÀNG VĂN HIỀN

CÁO PHÓ

Ông GIUSE

HOÀNG VĂN HIỀN

Sinh năm 1949 - Tại: Hải Dương

Địa chỉ : 96 Nguyễn Hữu Phước - Phường Rạch Dừa - TP.Vũng Tàu

Thuộc Giáo họ: Phanxicô, Gx. Trung Đồng

Từ trần vào lúc 11h50' ngày 27 tháng 02 năm 2019

(Nhằm ngày 23 tháng 01 năm 2019 năm Kỷ Hợi)

Hưởng thọ: 70 tuổi

Thánh lễ an táng cử hành tại Giáo xứ Trung Đồng

Vào lúc 4h45' ngày 01 tháng 03 năm 2019

Linh cửu được đưa đi hỏa táng tại Long Hương

Bà Rịa  Vũng Tàu

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG

XIN PHÂN ƯU CÙNG TANG GIA VÀ GIA QUYẾN!

Lịch đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Giuse:

THỨ NGÀY/ THÁNG/ NĂM THỜI GIAN CỘNG ĐOÀN
6 01.03.2019 19h30' G.x TRUNG ĐỒNG
7 02.03.2019 19h30' G.họ PHANXICÔ
CN 03.03.2019 19h30' GIA TRƯỞNG & HIỀN MẪU
2 04.03.2019 19h30' CÁC HỘI ĐOÀN