Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Tin Tức

Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung- Ngày 21.10.2020

Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung- Ngày 21.10.2020

 
WTGPH (21.10.2020) – “Lá rách tương tàn, đùm bọc lá tương tàn như nhau”, đó là lời của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp khi phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam viếng thăm và ủy lạo anh chị em gặp nạn ở Giáo xứ Lương Văn – Huế.