Thứ tư, ngày 21 tháng 04 năm 2021

Giáo Hội Việt Nam

Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Kỷ niệm 160 năm hiện diện trên đất Việt

Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Kỷ niệm 160 năm hiện diện trên đất Việt

WGPSG (19.03.2021) – “Ngôn ngữ của Thánh Giuse là sự thinh lặng”. Đức Hồng Y (ĐHY) Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã đúc kết như trên khi ngài chủ tế Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 160 năm Đan Viện Cát Minh hiện diện trên đất Sài Gòn vào lúc 9 giờ sáng thứ sáu 19.3.2021.