Thứ sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2020

Giáo Hội Việt Nam

Người giáo dân di dân: Những thao thức và nguyện vọng

Người giáo dân di dân: Những thao thức và nguyện vọng

WHĐ (11.8.2020) – “Từ vài thập kỷ nay rất nhiều bạn trẻ đã có mặt ở Sài Gòn để học tập và lao động, họ đang ngày đêm cố gắng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, để có thể lập thân, lập nghiệp tại thành phố này.