Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019

Giáo Hội Việt Nam

Kết quả Tổng điều tra dân số 2019

Kết quả Tổng điều tra dân số 2019

Trên trang chinhphu.vn và tongdieutradanso.vntác giả Huy Thắng có viết bài ‘Công bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019’ cho biết: