Thứ sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2020

CHỦNG VIỆN THÁNH TÔMA - HẢI SƠN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

CHỦNG VIỆN THÁNH TÔMA - HẢI SƠN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Đúng 09 giờ 30 phút, tại phòng hội chủng viện, sau phút thánh hóa, Cha Tổng Đại diện Giuse thay mặt Đức Cha Emmanuel có những lời thăm hỏi cùng những phút huấn đức với các chủng sinh. Mượn hình ảnh so sánh Tiểu Chủng viện thời trước và Tiểu Chủng viện ngày nay, ngài chia sẻ với các chủng sinh về những thuận lợi và khó khăn trong việc minh định lại ý thức ơn gọi dâng hiến của mình, đồng thời ngài nêu ra những vấn đề mà các chủng sinh phải cần lưu tâm đó là phải thích nghi với môi trường mới, phải tìm thấy ý nghĩa, thấy giá trị của đời sống ơn gọi tu trì đồng thời tập sống tinh thần huynh đệ hiệp thông trong đời sống chung cùng nhau dưới ngôi nhà chủng viện.

Ngài nói: "…Các con tập sống đời ơn gọi linh mục, ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu ngay từ những ngày đầu tiên bước vào môi trường chủng viện này. Tất cả những giờ giấc, những môn học, những giờ huấn đức, những bài huấn luyện về nhân bản, tất cả nhằm đưa chúng con đi vào con đường dâng hiến, con đường của một linh mục tương lai….Ở trong chủng viện, các con bắt đầu tập sống với những nguyên tắc hợp lý, những nguyên tắc hỗ trợ mình trong đời sống ơn gọi…. đề cao đời sống huynh đệ, yêu thương giúp đỡ nhau, sống công bằng bác ái, chan hòa với nhau…".

Ngày khai giảng kết thúc bằng giờ Chầu Thánh Thể trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho năm học mới tại Nhà nguyện Chủng viện do Cha Giám đốc Giuse chủ sự, cùng với sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt, quý Cha giáo, quý khách và các chủng sinh. Sau giờ Chầu, quý Cha và quý khách cũng như các chủng sinh cùng chung chia bữa ăn thắm tình yêu thương./.

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN BÀ RỊA