Thứ sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2020

Giáo xứ Nam Đồng: Chào đón vị mục tử mới: Cha Giuse Trần Hữu Tuyến

Giáo xứ Nam ĐồngChào đón vị mục tử mới: Cha Giuse Trần Hữu Tuyến

“…Anh chị em chính là những người xây dựng và phát triển giáo xứ dưới sự hướng dẫn của các mục tử mà Chúa đã sai đến. Các Cha xứ có thể thay đổi, nhưng cộng đoàn giáo xứ không bao giờ thay đổi…”.

Đó là lời Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa gởi đến cộng đoàn Gx. Nam Đồng- Hạt Vũng Tàu trong nghi thức nhậm xứ của Cha Tân Chánh xứ Giuse Trần Hữu Tuyến.

Đúng 09g00 ngày 19.11.2019, Đức cha Giáo phận đã chủ sự nghi thức nhậm xứ của Cha Tân Chánh xứ Giuse. Tham dự nghi thức có Cha Tổng Đại diện Giáo phận Bà Rịa, Cha Chánh Văn phòng Tòa Giám mục, Cha Chưởng ấn, quý cha quản hạt, quý cha trong Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Gx. Nam Đồng và Hồ Tràm.

Mở đầu nghi thức nhậm xứ, sau lời kinh Chúa Thánh Thần của toàn thể cộng đoàn, Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng Tòa Giám mục công bố văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Cha Giuse Trần Hữu Tuyến làm Chánh xứ Nam Đồng. Cha Tân Chánh xứ đón nhận thư bổ nhiệm từ chính tay Đức cha giáo phận trong sự hân hoan của cộng đoàn tham dự.

Sau đó, Đức cha trao Dây Các Phép (trao quyền cử hành các Bí Tích) và Sách Tin mừng (trao quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.

Trong phần huấn từ, Đức cha Giáo phận đã khơi gợi nơi công đoàn nhiều tâm tình liên quan đến sứ vụ được sai đi của Cha Tân Chánh xứ Giuse. Các cha ra đi không phải theo ý của mình mà là theo thánh ý của Chúa. Đức cha nói: “…Khi tham dự nghi thức nhận xứ, chúng ta cũng nhận ra sự chuyển tiếp sứ vụ qua việc trao dây Các Phép, tượng trưng cho quyền thi hành sứ mạng của vị tư tế thánh hóa đoàn chiên qua các bí tích. Cha xứ cũ trao cho Cha xứ mới ánh sáng lời Chúa để dẫn đường cho đoàn chiên. Việc thuyên chuyển trong góc độ nào đó chính là đức tin của Hội thánh. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, cắt cử các con để các con ra đi và sinh được hoa trái …”.

Sau phần huấn từ, một vị Ban Hành giáo đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức cha Giáo phận, Cha nguyên Chánh xứ Giuse Trần Đình Túc và hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, Cha Tân Chánh xứ quỳ trước bàn thờ, đặt tay lên sách Tin Mừng bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành với giáo hội và đấng bản quyền. Nghi thức này nói lên quyết định dấn thân trọn vẹn của người mục tử dám hy sinh chấp nhận thí mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.

Sau khi tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ tiếp tiếp tục với các nghi thức: mở cửa nhà tạm; ngồi tòa giải tội; ngồi ghế chủ tọa và kí nhận biên bản bàn giao.

Nghi thức nhận xứ kết thúc, cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào thánh lễ tạ ơn do chính Cha Tân Chánh xứ Giuse chủ tế.

Anrê Xuân Phúc – Mỹ Hạnh