Thứ sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2020

Tin Ảnh:Gx. Nam Đồng: 17 Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế Miền Bà rịa tĩnh tâm Mùa chay 2019

Tin Ảnh:Gx. Nam Đồng:

17 Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế Miền Bà rịa tĩnh tâm Mùa chay 2019

 

Vào lúc 08g30  ngày Chúa Nhật 17.03.2019, 17 Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế (PSTT) Miền Bà rịa đã cùng nhau quy tụ về giáo xứ Nam Đồng- Hạt Vũng Tàu để tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Chay 2019, nhằm chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng để đón mừng Chúa Phục Sinh. Sau giờ chia sẻ của Cha Antôn Vũ Hữu Lệ OFM- Trợ úy PSTT Miền Bà Rịa, cộng đoàn cùng  bước vào Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay năm C cách sốt sắng. 

Ảnh: Lộc Anhà