Thứ năm, ngày 13 tháng 05 năm 2021

Giáo Xứ Trung Đồng tổ chức dâng hoa ,Tháng kính Đức Mẹ