Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Ralphael, Gabriel.Chúc mừng Bổn mạng Ca Đoàn Gia trưởng Giáo xứ Trung Đồng