Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Mừng lễ Kính Thánh Nữ Cecilia Trinh Nữ Tử Đạo ,Bổn mạng Ca Đoàn Giáo xứ Trung Đồng