Thứ ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Tam Nhật Thánh -Tưởng Niệm Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu.

                           Tam Nhật Thánh 

Tưởng Niệm Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu 

  Phụng vụ chiều hôm nay không đơn thuần là một cuộc họp tưởng niệm các đau khổ và nhục hình của biến cố Thương Khó. Nhưng cốt lõi, đó chính là họp mừng “VINH QUANG THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ". Vì mỗi lần Hội Thánh tưởng niệm việc Chúa chịu chết, thì đồng thời cũng tuyên xưng Người đã sống lại.

   Tiến trình Phụng Vụ chiều hôm nay bao gồm 3 cử hành : Phụng Vụ Lời Chúa, Tôn thờ Thánh Giá và Hiệp Lễ.

    • Phụng Vụ lời Chúa: Với 3 Bài đọc .

• Bài đọc 1: Trích đoạn sách sứ ngôn Isaia tiên báo cuộc Thương của Đấng Cứu Thế qua hình ảnh "NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ CỦA GIAVÊ". Sứ điệp này làm bật nổi cái “GIỜ” của Đức Kitô, Giờ Khổ Nạn để chính thức thực hiện Chương trình cứu rỗi.

• Bài đọc 2 : Thư Do Thái trình bày chân dung Đức Kitô là Vị Thượng Tế cao cả từ trời “vâng phục thánh ý Chúa Cha", hóa thân nhập thể “sống trọn thân phận con người”. Nhờ đó đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ.
. Bài đọc Tin Mừng như trong thánh lễ Chúa Nhật. Đặc biệt, Bài Tin Mừng hôm nay lại là Trình thuật Thương Khó theo Tin Mừng Thánh Gioan.
. Phần Kinh nguyện đại đồng:
 
 
Phần Nghi Thức Tôn Thờ Thánh Giá
 
 
Phần Nghi thức Hiệp Lễ :
Kết thức cử hành chiều hôm nay đó là sự thông hiệp Mình và Máu Chúa Kitô. Giây phút này nói lên tính cách hiện thực của mầu nhiệm chúng ta đang cử hành. Thật vậy, cử hành chiều hôm nay, không phải là tường niệm suông về cuộc khổ nạn đã qua của Đức Kitô, mà chính là sự thông hiệp trọn vẹn và hiện thực với Đấng đã giải thoát chúng ta khổi tội lỗi bằng cuộc khổ nạn và cái chết đau thương của Ngài.
 
Nghi thức ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu và Tháo Đanh Táng Xác Chúa
 
TIN ẢNH :Gia Kính BTT TĐ