Thứ năm, ngày 06 tháng 08 năm 2020

Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu của thiếu nhi giáo xứ Trung Đồng