Thứ hai, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TIN ẢNH: THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ NHÂN DỊP GXTĐ CHẦU THAY GIÁO PHẬN