Thứ bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2019

TIN ẢNH: THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ NHÂN DỊP GXTĐ CHẦU THAY GIÁO PHẬN