Thứ hai, ngày 27 tháng 05 năm 2019

GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG VỪA ĐÓN NHẬN THÊM 04 DỰ TÒNG VÀO HỘI THÁNH