Thứ bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2019

GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG VỪA ĐÓN NHẬN THÊM 04 DỰ TÒNG VÀO HỘI THÁNH