Thứ ba, ngày 25 tháng 06 năm 2019

THÁNG 06 NĂM 2019 CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG CHÚC MỪNG 07 BÉ SƠ SINH LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI