Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019

THÁNG 06 NĂM 2019 CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG CHÚC MỪNG 07 BÉ SƠ SINH LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI