Thứ năm, ngày 06 tháng 08 năm 2020

Tháng 07 Cộng Đoàn Giáo Xứ Trung Đồng Đón Nhận 12 Thành Viên Lãnh Nhận Bí Tích Khai Tâm Vào Cộng Đồng Dân Chúa