Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2019

THÁNG 07 NĂM 2019 CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG CHÚC MỪNG 07 BÉ SƠ SINH LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI