Thứ bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2019

THÁNG 11 NĂM 2019 GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG CHÀO ĐÓN 09 THÀNH VIÊN LÃNH NHẬN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO