Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Trung Đồng - Giáo Phận Bà Rịa  Xin Chúa chúc lành cho bạn !

Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021

  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (25.07.2021)

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA HÀNG TUẦN

Gio-an đoạn 6 câu 11: "Chúa Giê-su cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn,/  Người phân phát cho những kẻ ngồi ăn,/ và cá cũng được phân phát như thế,/ ai muốn bao nhiêu tùy thích".  

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con biết quảng đại cộng tác với Chúa và với nhau,/ để kiến tạo niềm vui và hạnh phúc trong chính gia đình/ cũng như nơi giáo xứ chúng con đang sống./ Amen. 

HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Youcat 520: H./ “Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?

T./ Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo./ Con người có thể từ chối ý định tốt lành của Thiên Chúa./ Nhưng thật tốt đẹp biết bao/ khi ta trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa [307-308].