Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Trung Đồng - Giáo Phận Bà Rịa  Xin Chúa chúc lành cho bạn !

Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021

  CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (24.10.2021)

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA HÀNG TUẦN

Mác-cô đoạn 16 câu 15: Chúa Giê-su phán:/ “CÁC CON HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN,/ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ hiệp thông trong cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết dành thời gian cầu nguyện,/ biết vận dụng tài năng Chúa ban,/ để cùng nhau bồi đắp cho nền văn minh tình thương và sự sống./ Amen.

HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Youcat  521: H./ Khi cầu nguyện “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” nghĩa là gì? 

T./ Khi ta cầu nguyện cho Thánh ý Chúa được mọi người khắp nơi tuân phục/ là ta xin ý Chúa được hoàn thành trên trần gian/ và trong lòng mọi người,/ cũng như ý Chúa đã hoàn thành nơi các thần thánh trên trời [2822-2827, 2860]. 

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà truyền giáo. Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thanh tẩy hiểu rằng, mình có trách nhiệm rao giảng Tin mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ, bằng một đời sống chứng tá thấm đậm Tin mừng.