Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Trung Đồng - Giáo Phận Bà Rịa  Xin Chúa chúc lành cho bạn !

Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2019

 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN -  NĂM C (21.7.2019) 

Lu-ca đoạn 10, câu 39: “ MA-RI-A NGỒI BÊN CHÂN CHÚA CHÚA MÀ NGHE LỜI NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giêsu,/  giữa cuộc sống ồn ào, bon chen hôm nay,/ xin cho chúng con biết tìm về cõi thinh lặng/ đối diện với Chúa,/ gặp gỡ với Chúa,/  lắng nghe Chúa trong kinh nguyện và thánh lễ mỗi ngày./Amen 

HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Câu Giáo lý 25: H: Đức tin có những đặc điểm chính yếu nào

T./   Đức tin vừa là ơn Thiên Chúa,/ vừa là sự đón nhận có ý thức và tự do của con người.  [25] 

Các Giáo phụ đã tranh luận và các nhà chú giải vẫn còn tìm hiểu xem Giáo hội có kính nhớ ba thánh nữ dưới cùng một danh xưng Maria Madalena hay không....