Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Trung Đồng - Giáo Phận Bà Rịa  Xin Chúa chúc lành cho bạn !

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019

 CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN -  NĂM C (17.11.2019) 

Lu-ca đoạn 9, câu 23: Chúa Giê-su phán cùng mọi người rằng:/ “AI MUỐN THEO TA,/ HÃY BỎ MÌNH,/ VÁC THẬP GIÁ HẰNG NGÀY VÀ THEO TA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con noi gương các bậc tiền nhân,/ can đảm bước đi theo Chúa,/ quên mình để phục vụ,/ gánh vác những khó khăn của nhau,/ và sống trung thành trong từng bậc sống./ Amen.

HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 

Câu Giáo lý 54: H./ Nếu Thiên Chúa toàn năng và quan phòng thì sao lại có sự dữ?

T./ Niềm tin Kitô giáo giúp ta hiểu rằng Thiên Chúa không tạo nên sự dữ,/ nhưng đã làm sáng tỏ huyền nhiệm này nhờ Đức Giêsu Kitô,/ Đấng đã chiến thắng tội lỗi là nguồn gốc của mọi sự dữ [57].

 

Hiện nay việc dựng rạp đám cưới giữa đường đang diễn ra ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia giao thông của mọi người.