Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Trung Đồng - Giáo Phận Bà Rịa  Xin Chúa chúc lành cho bạn !

Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019

 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN -  NĂM C (22.9.2019) 

Lu-ca đoạn 16, câu 13: “CÁC CON KHÔNG THỂ LÀM TÔI THIÊN CHÚA/ MÀ LẠI LÀM TÔI TIỀN CỦA ĐƯỢC”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho con ý thức rằng,/ đời sống con chỉ thuộc về Chúa mà thôi./ Xin đừng để con cậy dựa vào danh, lợi, thú/ mà sao lãng đời sống đức tin nơi Chúa./ Amen. 

HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 

Câu Giáo lý 39: H./  Thiên Chúa hằng hữu nghĩa là gì ?

T./ Nghĩa là Thiên Chúa tự mình mà có,/ không do ai tạo thành,/ nơi Ngài không có khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc. [39] 

Chúa hiểu chúng ta là những con người, yếu đuối về mặt tâm linh, bận rộn và theo bản năng là hướng đến các chuyện ở trần gian này,...