Thứ năm, ngày 11 tháng 08 năm 2022

Kỹ Năng Sống

Khi con người có nguy cơ trở thành “sản phẩm của mạng xã hội”

Khi con người có nguy cơ trở thành “sản phẩm của mạng xã hội”

WHĐ (07.02.2022) - Mahatma Gandhi từng nói “con người là sản phẩm của những gì mình đã suy nghĩ, những gì mình nghĩ mình sẽ trở thành.” Có lẽ câu nói trên vẫn còn rất đúng với chúng ta hôm nay

Phim truyện ngắn Công giáo về tình Phụ tử và tình Mẫu tử

Phim truyện ngắn Công giáo về tình Phụ tử và tình Mẫu tử

WGPSG (18.07.2022) - Tình Phụ tử và tình Mẫu tử có ảnh hưởng rất lớn trên hành vi nuôi dạy con cái của cả cha và mẹ.