Chúa Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Câu chuyện chiều thứ bảy: Đẹp hơn

ĐẸP HƠN

"Ngoại hình đẹp là do trời ban - sống đẹp là do rèn luyện." Nhớ nhé người ơi!

 

 
 
Một cô gái nhan sắc rất đẹp đi lễ chùa, gặp chú tiểu đang ngồi thiền, cô kiêu hãnh hỏi: 
-Tôi là Hoa Hậu Hoàn Vũ. Chú có thấy tôi đẹp không?
 
Chú tiểu đáp:
- Cô chẳng có gì đẹp cả.
 
Nghe nói thế cô gái mở tròn đôi mắt, bực bội nói:
- Hoa hậu là người đẹp nhất. Chú nói thử xem những người đẹp hơn tôi như thế nào?
 
Chú tiểu đáp:
- Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp.
- Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp. 
- Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp.
- Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng mà giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp.
- Phụng dưỡng cha mẹ già, đó là tâm hồn đẹp.
- Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi mà nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp.
- Không một tà niệm nảy sinh, đó là ý đẹp.
- Thấy người ta u tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành chữ nghĩa, đó là trí tuệ đẹp.
 
- Cô thấy cô đẹp chỗ nào?
...
 
* "Ngoại hình đẹp là do trời ban - sống đẹp là do rèn luyện." Nhớ nhé người ơi!!! 
 
Sưu tầm