Chúa Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Sống không thẹn

               Sống không thẹn

  • Thưa ông chủ, có nhiều hợp đồng của hãng đã bị huỷ bỏ.
  • Không sao, chúng ta sẽ kiếm thêm những hợp đồng khác .
  • Còn những hàng sản xuất đã sụt giảm số lượng, vì nhiều công nhân đã bị bệnh covid.
  • Hãy mau thuê thêm thợ, nhưng đừng quên săn sóc những người bệnh, bảo họ nghỉ ngơi cho tốt và trả đủ lương cho họ .
  • Rồi về….những sản phẩm hư hại khi xuất cảng.
  • Anh hãy đền bù nhanh chóng cho khách hàng và xin lỗi họ giùm tôi.
  • Thưa ông chủ, có bao chuyện trục trặc, bất lợi. Sao ông vẫn bình tĩnh và thanh thản như vậy ?
  • Anh bạn ơi, hãy sẵn sàng chấp nhận những chuyện xấu xảy ra, đó là bước đầu tiên vượt mọi trở ngại. Trên đời có nhiều việc không theo ý mình, nhưng hãy hành động không thẹn với lòng mình. Có như vậy chúng ta mới được vui vẻ, bình an .

                                                                                                                                                          Bọt Biển