Chúa Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Vàng và bùn

                Vàng và bùn

Có một người tìm đến bái kiến một vị cao tăng xin được nghe giảng Đạo, cao tăng hỏi rằng:

  • Một thỏi vàng với một đống bùn, cậu thấy thứ nào tốt hơn ?

Người cầu Đạo ngẩn ra một hồi, cảm thấy cao tăng hỏi câu hỏi này thật kỳ quái, bởi mỗi người đều sẽ lựa chọn cái tốt nhất. Vì vậy, anh liền trả lời:

  • Đương nhiên là thỏi vàng rồi !

Vị cao tăng mỉm cười, nói:

  • Nhưng nếu cậu là một hạt giống thì sao ?

Con người thật tuyệt vời và có thể được coi

là tâm điểm của vũ trụ

nhưng không vì thế mà có thể lấy mình làm thước đo của vạn vật.

 Bởi vì mỗi vật cũng đều có giá trị riêng với những gì phù hợp và cần thiết cho chúng.

 Hãy khách quan và bao dung, Lòng người mở rộng luôn gần với chân thiện mỹ,

 biết đúng sai hơn những tâm hồn khép kín, chật chội với những thành kiến, nghi ngờ.

ST